Attack on the Family of Former Klaipėda governor Irenijus Zaleckis – The Marriage has Broken Down, and the Man who has become a Victim has Not Come Out of Scandals

By 25 March 2016BIBI

Pasikėsinimas į buvusio Klaipėdos valdininko Irenijaus Zaleckio šeimą: santuoka iširo, o auka tapęs vyras neišbrenda iš skandalų

Published on 25th March 2016
Mission-IS-Possible-logo

Joseph S R de Saram CISSP FBCS MIEEE MIScT MINCOSE MACS Snr CP

Information Security Architect / Intelligence Analyst / Computer Scientist / Human Rights Activist / COMSEC / SIGINT / TSCM
1182

This spring, the Klaipėda Regional Court should hear three convicts accused of attacking the health of the former high-ranking port city municipality Irenius Zaleckis and his former spouse Svetlana. Two relatives have been accused of having broken the car’s brakes and hurting the pair. While the judicial marathon continued, the Zalecki family was able to break out, the former head of the municipal Sports Department lost his job, was caught on the wheel several times, caught up with a police officer.

Klaipėdos apygardos teisme dar šį pavasarį turėtų nuskambėti nuosprendis trims klaipėdiečiams, kaltinamiems pasikėsinus į buvusio aukšto uostamiesčio savivaldybės valdininko Irenijaus Zaleckio ir jo buvusios sutuoktinės Svetlanos sveikatą. Dvi giminaitės kaltinamos specialiai sugadinusios automobilio stabdžius ir siekusios pakenkti porai. Kol tęsėsi teismų maratonas, spėjo iširti Zaleckių šeima, pats buvęs savivaldybės Sporto skyriaus vedėjas neteko darbo, ne kartą buvo sučiuptas prie vairo girtas, susigrūmė su policijos pareigūnu.

Visoje šalyje nuskambėjusi istorija, kai pasikėsinta į Zaleckių šeimą, nutiko 2013-ųjų sausį. Zaleckiai jau kurį laiką nesutarė su S.Zaleckienės sūnaus iš pirmosios santuokos žmona Viktorija Gudkova ir jos motina Jelena Berlimova.  Perpjovė žarnelę Šeimyniniai nesutarimai  prasidėjo prieš kelerius metus, kai I.Zaleckis posūniui pardavė butą, tačiau neskubėjo iš jo kraustytis. Nesutarimai pasiekė teismą: buvęs valdininkas kaltintas plaktuku sugadinęs šeimai priklausiusius automobilius butą.  Giminaičių konfliktas tęsėsi, kol byla atsidūrė Aukščiausiame teisme.

A country-wide story when it came to the Zalecki family, happened in January 2013. Zalecki has for some time disagreed with the wife of Zaleckiene’s son from the first marriage Victoria Gudkova and her mother Elena Berlimova.

Perpjovė žarnelę Cut the hose

Šeimyniniai nesutarimai  prasidėjo prieš kelerius metus, kai I.Zaleckis posūniui pardavė butą, tačiau neskubėjo iš jo kraustytis. Nesutarimai pasiekė teismą: buvęs valdininkas kaltintas plaktuku sugadinęs šeimai priklausiusius automobilius butą.  Giminaičių konfliktas tęsėsi, kol byla atsidūrė Aukščiausiame teisme. 

Family disagreements began a few years ago when Zaleckis sold the apartment to the suburban, but did not hurry to move out of it. Disagreements reached the court: a former officer blamed a hammer for spoiling family-owned cars in an apartment. The relatives’ conflict continued until the case came to the Supreme Court.

2013-ųjų sausio 8-ąją dėl tos pačios bylos I.Zaleckis turėjo važiuoti į Vilnių. Tačiau aplinkybės kiek pasikeitė ir jis tą dieną išvažiavo kartu su advokatu, o automobilis paliktas žmonai. Ši netrukus paskambino vyrui ir pasiguodė, kad kažkas negerai „VW Golf“ mašinos stabdžiams. Kai vėliau automobilį apžiūrėjo meistrai, pastebėta, kad kažkas tyčia perpjovęs stabdžių žarnelę, buvo išbėgęs visas stabdžių skystis. Zaleckiai netrukus kreipėsi į prokurorus ir iš karto nurodė, kas norėjo jiems pakenkti: V.Gudkova ir J.Berlimova. netrukus buvo nustatyta, kad buvusi pedagogė J.Berlimova pasamdė jau teistą savo auklėtinį, kad šis padėtų susidoroti su Zaleckiais.

On January 8, 2013, I.Zaleckis had to go to Vilnius for the same case. However, the circumstances have changed a bit and he left the day with a lawyer and the car was left to his wife. He soon called her and wondered if something was wrong with the VW Golf’s brakes. When the car was later inspected by masters, it was noticed that someone brushing the brake hose deliberately ran out of the brake fluid. Zaleckiai soon approached prosecutors and immediately indicated who wanted to harm them: V.Gudkova and J.Berlimova. it was soon established that former pedagogue J.Berlimova hired his second student to help him cope with Zalecki.

Skundžiasi dvylika ligų – twelve disease complain

Penktadienį Klaipėdos apygardos teisme jau pradėtos sakyti baigiamosios kalbos. I.Zaleckis aiškino, kad per tuos metus jam sutriko sveikata, neteko darbingumo. Esą žinia, kad kažkas norėjo pakenkti jam ir sutuoktinei – gerokai sukrėtė. Vyras aiškino, kad jo ligos istorijoje – jau dvylika negalavimų. Jis taip pat pateikė civilinį ieškinį. Pats nori prisiteisti 10 tūkst. eurų, jo buvusi sutuoktinė 3 tūkst. eurų.

On Friday, the closing language of the Klaipėda Regional Court has already begun. I. Zaleckis explained that during those years he had health problems and lost his job. It is a message that someone wanted to hurt him and his wife – he was shocked. The man explained that he had twelve ailments in his medical history. He also lodged a civil claim. He wants to pay 10 thousand. , his former spouse 3 thousand. EUR.

Tačiau kaltinamąsias ginanti garsi uostamiesčio advokatė Gražina Mauručaitienė suabejojo, ar tikrai vyro sveikatai galėjo pakenkti būtent ši byla. Po šios istorijos I.Zaleckio pavardė ne kartą buvo linksniuojama šalies ir Klaipėdos miesto žiniasklaidoje. Ne kartą buvo skelbiama, kad buvęs valdininkas įkliuvo girtas prie vairo. Praėjusią vasarą vyras kumščiu paauklėjo ir vieną Gargždų policijos pareigūną.  Taip pat suabejota, ar apskritai I.Zaleckį galima vadinti nukentėjusiuoju. I.Zaleckienė teisme pasirodė tik kartą, susidomėjimo byla ji nerodė. Paaiškėjo, kad jau 2013-aisiais ši šeima buvo skilusi. I.Zaleckis yra sukūręs kitą šeimą.

However, the well-known port city lawyer Gražina Mauručaitienė, who defended the accused, questioned whether this particular case could have harmed her husband’s health. After this story, the name of I. Zaleckis was repeatedly spoken in the media of the country and Klaipėda city. It has been repeatedly stated that the former official was caught drunk at the wheel. Last summer, a man with a fist offered one Gargzdai police officer. It was also questioned whether in general, Zaleckis could be called a victim. I.Zaleckienė appeared in court only once, she did not show interest in the case. It turned out that this family was already broken in 2013. I. Zaleckis has created another family.

Prašo išteisinimo – Ask for acquittal

Prokuroras prašo teismo nuteisti V.Gudkovą. J.Berlimovą ir S.Kladovą kaltais siekiant padaryti sveikatos sutrikdymus. Prašoma teismo S.Kladovui, vėliau padėjusiam tyrėjui atskleisti nusikaltimo detales, skirti 2 metų laisvės atėmimo bausmę, vykdymą atidedant. J.Berlimovai prašoma skirti 4 metus laisvės atėmimo atidedant, o du mažamečius vaikus auginančiai V.Gudkovai – 3 m ir 6 mėn. laisvės atėmimo, vykdymą atidedant. I.Zaleckio advokatas prašo griežtesnės bausmės. Anot jo, tik per plauką pavyko išvengti tragedijos, nes automobilis ir taip yra padidintos rizikos šaltinis, o techniškai netvarkinga transporto priemonė gali būti pragaištinga. Nei V.Gudkova nei J.Berlimova su kaltinimais nesutinka. Moterys tikino, kad buvo išprovokuotos ir prašo būti išteisintos.

The prosecutor asks the court to convict V.Gudkov. Berlimov and Kladov were guilty of making health disorders. It is requested that the court order S.Kladov, who later helped the investigator to disclose the details of the crime, to postpone the execution of 2 years imprisonment. Berlimov is asked to give 4 years’ imprisonment, and two young children raising V.Gudkova – 3 and 6 months. imprisonment.

I. Zaleckis’ lawyer asks for more severe punishment. According to him, it was only through the hair that the tragedy was avoided because the car is a source of increased risk, and a technically disordered vehicle can be disastrous. Neither V.Gudkova nor Berlimova agree with the accusations. Women assured that they were provoked and asked to be acquitted.

Mission-IS-Possible-logo

Joseph S R de Saram CISSP FBCS MIEEE MIScT MINCOSE MACS Snr CP

Information Security Architect / Intelligence Analyst / Computer Scientist / Human Rights Activist / COMSEC / SIGINT / TSCM
RHODIUM GROUP